sprzątanie poznań ochrona poznań sprzątanie poznań
Powierzchnie do wynajęcia/Powierzchnie na sprzedaż

1. USI Spółdzielnia Wielobranżowa w Poznaniu sprzeda 93/120 udziałów we współwłasności nieruchomości położonej w Poznaniu ul. Mokra 3 zabudowanej budynkiem o powierzchni użytkowej 299,70 m2  KW PO1P/00110068/2.

Informacje telefon 603 650 697. Oferty z ceną należy składać w sekretariacie Poznań ul. Kramarska 17 I piętro lub na adres e-mail: sekretariat2@usi.com.pl.

Termin nadsyłania ofert mija 26.06.2017 r. 

2. USI Spółdzielnia Wielobranżowa w Poznaniu wynajmie nieruchomość położona w Poznaniu ul. Żydowska 5/6 o powierzchni użytkowej 691,35 m2

Informacje na temat nieruchomości można uzyskać pod numerem telefonu 603 650 697. Oferty z proponowaną ceną można składać w sekretariacie w Poznaniu ul. Kramarska 17 I piętro lub na adres e-mail: sekretariat2@usi.com.pl.  

Termin nadsyłania ofert mija 26.06.2017 r.