sprzątanie poznań ochrona poznań sprzątanie poznań
O firmie

USI Spółdzielnia Wielobranżowa w Poznaniu prowadzi nieprzerwanie działalność gospodarczą od 1950r. Od początku istnienia podstawą działalności Spółdzielni były usługi ochrony mienia. Wraz z rozwojem firmy uruchomiono działalność parkingową, usługi gospodarcze (sprzątanie, archiwizacje, usługi bytowe), które są prowadzone po dzień dzisiejszy. W latach osiemdziesiątych wprowadzono usługi w zakresie technicznej ochrony mienia, polegające na projektowaniu, montażu i konserwacji systemów alarmowych. W roku 1984 powstał zakład odzieżowy we Wrześni, który nastawiony jest na zlecenia w postaci przerobu uszlachetniającego. Miesięczne zdolności wytwórcze to około 4200 jednostek odzieży.
Spółdzielnia prowadzi działalność w zakresie usług fizycznej ochrony mienia oraz zabezpieczenia technicznego w rozumieniu Ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22.08.1997 r. Obok klasycznej ochrony fizycznej obiektów realizujemy także takie wyspecjalizowane jej formy jak monitoring lokalnych systemów alarmowych, ochrona wartości pieniężnych (konwój), inkaso utargów sklepowych czy ochrona imprez masowych. Projektujemy, montujemy i konserwujemy systemy alarmowe, łącznie z telewizją przemysłową i p.poż.

W ramach Spółdzielni działa Przychodnia Specjalistyczno - Rehabilitacyjna z POZ "USI - MED", dysponująca specjalistycznymi gabinetami lekarskimi, własnym zapleczem laboratoryjnym i rehabilitacyjno - usprawniającym. Przychodnia posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, świadczy także odpłatne usługi medyczne.

Spółdzielnia prowadzi także usługi w zakresie archiwizowania oraz dysponuje powierzchnią reklamową na słupach ogłoszeniowych, na terenie miasta Poznania.

Oferujemy również usługi księgowe w zakresie - prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów, ksiąg rachunkowych, ewidencji ryczałtowej, ewidencji VAT i rozliczenia z ZUS.

Spółdzielnia posiada status ZAKŁADU PRACY CHRONIONEJ.

Uzupełnieniem działalności parkingowej jest ręczna myjnia samochodowa, dzięki której zapewniamy kompleksowość obsługi naszych klientów.

W roku 2009 Spółdzielnia została Laureatem Konkursu ,,Otwarte Bramy", oraz uzyskała Certyfikat LODOŁAMACZE 2009 wydany przez Kapitułę Etapu Regionalnego w kategorii Zakładów Pracy Chronionej ,,za szczególną wrażliwość społeczną i odpowiedzialną politykę personalną uwzględniającą potrzeby osób niepełnosprawnych".

Uczestniczymy w różnych działaniach na rzecz społeczności lokalnych i regionu, wspierając akcje charytatywne organizacji pozarządowych.

CERTYFIKATY I REFERENCJE